Odpis PFRON – Jak z niego skorzystać i zaoszczędzić

Jak uzyskać odpis PFRON?

Po pierwsze należy dokonać zakupu w EDEN NET GROUP, jako przedstawiciel firmy Hetman upoważnionego do sprzedaży ubrań w jego imieniu. Następnie terminowo zapłacić faktury Vat, ponieważ jest to warunek ustawowy. Ustalenie przez Hetman wskaźnika odpisu, oczywiście po zakończeniu bieżącego miesiąca. Następnie Hetman wysyła do dnia 15 następnego miesiąca informację o wysokości obniżenia wpłat na PFRON. Poprzez zawartą informację o kwocie obniżenia wpłat na PFRON przedsiębiorstwa rozliczają się przy składaniu deklaracji DEK-I-0. Warto pamiętać, że przysługującą kwotę obniżenia wpłat na PFRON, a niewykorzystaną, firmy mogą rozliczyć się przez okres kolejnych 6 miesięcy.

O ile można obniżyć wpłaty na PFRON?

Wpłaty na PFRON można obniżyć maksymalnie do 50 % kwoty należności za zakup towarów lub usług określonej na fakturze. Oczywiście z pomniejszeniem o kwotę podatku od towarów i usług. Zakup upoważnia
do pomniejszenia wpłaty PFRON jeśli przedsiębiorca dokona zakupu produktów od firmy udzielającej ulg.

Informacja o zasadach nabywania i korzystania z prawa do obniżenia wpłat na PFRON przekazywana nabywcy przez sprzedającego

Na podstawie art. 22 ust. 1a ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 poz. 511, ze zm.) – dalej jako ustawa informuję, że:

Pracodawca o co najmniej 25-etatowym zatrudnieniu ogółem, który w związku z nieosiąganiem wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, dokonuje wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), na podstawie art. 21 ustawy – ma obowiązek składania deklaracji wpłat DEK-I-0, DEK-I-a lub DEK-I-b (w zależności od rodzaju pracodawcy).

Wpłata należna wykazana w deklaracji może zostać zapłacona w niższej kwocie, jeżeli pracodawca wykorzysta przysługujące mu ulgi (które mógł nabyć także nie będąc pracodawcą). Skorzystanie z ulgi polega na wykazaniu kwoty ulgi wykorzystanej w deklaracji wpłat i zmniejszeniu
o tę kwotę wpłaty należnej. Każda wpłata może być obecnie pokryta ulgami maksymalnie w 50%. W przypadku skorzystania z ulgi dodatkowo należy wykazać wykorzystaną ulgę w deklaracji DEK-I-u. Ulgi mogą być wykorzystane w deklaracjach zwykłych składanych w okresie 6 miesięcy licząc od dnia nabycia ulgi oraz w deklaracjach korygujących te deklaracje. Ulgi nabywa się w przypadku zakupienia u uprawnionego sprzedającego jego produkcji lub jego usług (innych niż usługi handlowe).

Uprawniony sprzedający to pracodawca o co najmniej 25-etatowym zatrudnieniu ogółem, który osiąga co najmniej 30-procentowy wskaźnik zatrudnienia: osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z orzeczoną chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym, epilepsją lub całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub osób niewidomych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Oświadczamy, że obecnie jesteśmy uprawnionym sprzedającym, co potwierdzają dane o strukturze zatrudnienia wykazane w informacji INF-1, którą złożyliśmy do PFRON za miesiąc poprzedzający wystawienie niniejszej informacji.

Uprawniający zakup musi być udokumentowany fakturą, zapłata musi nastąpić w całości nie później niż w terminie określonym na fakturze.

W przypadku spełnienia tych warunków sprzedający obowiązkowo udziela ulgi we wpłatach na PFRON. Wystawiając każdemu nabywcy informację
o kwocie obniżenia (INF-U). Nabywcą, który otrzyma ulgę, może być także jednostka wewnętrzna lub podlegająca centralizacji VAT. Jeżeli jej dane zostały ujawnione na fakturze dokumentującej zakup (art. 22 ust. 10a ustawy ). Informacje INF-U wystawia się w terminie do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypadał termin zapłaty. Data otrzymania ulgi przez nabywcę jest datą nabycia ulgi. Od tej daty liczy się wspomniany 6-miesięczny okres na wykorzystanie ulgi.

Nie każdy nabywca życzy sobie otrzymywać informacje INF-U. Jeżeli tak jest w Państwa przypadku, to po otrzymaniu niniejszej informacji, mogą Państwo złożyć oświadczenie o rezygnacji z zamiaru korzystania z prawa do obniżenia wpłat (INF-U). Gdy ją otrzymamy, zaprzestaniemy wystawiania Państwu tych informacji (zob art. 22 ust. 10 pkt 1 ustawa). Rezygnacja z ulg nie jest nieodwracalna. Mogą Państwo także odwołać oświadczenie o rezygnacji z zamiaru korzystania z prawa do obniżenia wpłat. Po otrzymaniu tego odwołania ponownie będziemy wystawiać na informacje INF-U. (zob art. 22 ust. 10 pkt 1 ustawa)”

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wszystkich modeli ubrań roboczych, z pewnością znajdą Państwo coś dla siebie i swoich pracowników. Dzięki zakupom w naszej firmie przyczynią się Państwo do wzrostu PKB, a także wzmocnieniu rynku pracy w Polsce. Wsparcie rozwoju polskiego biznesu oraz zwiększenie nakładów w służbie zdrowia i służbach mundurowych, to kolejne zalety zakupu. No i bezwzględne korzyści dla Państwa to obniżenie wpłat na PFRON, a więc zmniejszenie kosztów. Jeśli będą Państwo potrzebować naszego wsparcia i więcej informacji służymy pomocą. Nasi specjaliści z chęcią wyjaśnią i opowiedzą o zaletach ubrań roboczych oraz o korzyściach płynących z zakupu.

https://eng.pl/produkt/odziez-robocza-hetman-255/

Dodaj komentarz