Automat vendingowy-zarządzanie wydawaniem artykułów BHP

automat vendingowy

O wielu aspektach związanych z automatem vendingowym powstało już wiele opracowań. W tym artykule skupimy się się na zarządzaniu wydawaniem produktów i możliwościach jakie dają nam automat vendingowy wydające na przykładzie artykułów BHP.

W firmach produkcyjnych występuje wiele różnorodnych zagrożeń uzależnionych od rodzajów stanowisk jakie tam występują. Z ocen ryzyka stanowiskowego bierzemy wiedze jakie środki ochrony indywidualnej powinny przysługiwać do danego typu pracy. Przykładowo co innego będzie przysługiwać działowi związanemu z logistyką , a co innego wydziałowi spawalniczemu.

Cały sztab ludzi zaangażowany jest w systemie tradycyjnym nad prawidłowym rozdysponowaniem środków ochrony indywidualnej. Od służb BHP , które dokonują oceny ryzyka stanowiskowego, przez pracowników magazynowych, zajmujących się wydawaniem tych produktów i pilnowaniem przydziału ilościowego , po bezpośrednio przełożonych , na których spoczywa obowiązek nadzoru czy dany pracownik faktycznie stosuje te środki ochrony indywidualnej. Ręczne wydawanie produktów związane jest z zaangażowaniem rozbudowanych procedur biurokratycznych.

Odpowiedni system oprogramowania w automatach vendingowych jest wstanie znacznie uprościć te procesy i to zarówno z poziomu zamawiania, wydawania, a także nadzoru.

Jak automat vendingowy działa?

W największym zarysie opisze to na podstawie jednej firmy produkcyjnej będącej właścicielem automatów , która ma dział logistyki a także dział spawalniczy.

Po ocenie ryzyka stanowiskowego otrzymujemy dwie odrębne listy środków ochrony indywidualnej. W systemie automatowym tworzymy listy wydziałowe pracowników dla obu działów. Dla działu logistyki przyporządkowujemy te produkty które wynikają z oceny ryzyka dla działu logistyki. Analogicznie postępujemy w przypadku listy pracowników z działu spawalniczego. Wybieramy oraz ustalamy limity ilościowe po konsultacji z działem BHP. Wybieramy rodzaj limitowania: mogą być limity zarówno ostrzegawcze jak a także sztywne z bazą osób o uprawnieniach nieograniczonych. Udostępniamy raporty do działu zakupów informujące o bieżących stanach ilościowych produktów znajdujących się w automacie vendingowym aby usprawnić zamawianie produktów. Wybrana osoba z działu magazynowego uzupełnia w produkty urządzenia automatowe

Dzięki wymienionym czynnościom, otrzymujemy sprawnie działający system z takimi zaletami:

– uproszczony system zamawiania produktów,

– dostęp do artykułów ,24 h na dobę ,

– wybór tylko do tego co wynika z przeprowadzanej oceny ryzyka stanowiskowego,

– raportowanie potwierdzające że dany produkt faktycznie trafił do konkretnego pracownika, więc to ważna zaleta

– wykorzystanie raportów przy różnego rodzaju kontrolach, audytach,

– pełen nadzór i możliwość dokonywania zmian w dowolnego miejsca.

Więcej informacji na stronie : https://engomat.pl

Dodaj komentarz