Zakupy rękawic ochronnych kiedyś i obecnie

Zakup rękawic ochronnych czy roboczych do pracy dla siebie, bądź dla pracowników wydaje się prostym tematem. Jeszcze parę lat temu tak było, gdyż mieliśmy głównie prosty podział na rękawice drelichowe i „wampirki”. Do prac ogólnych, wzmacniane skórą do szlifowania i również o uniwersalnym przeznaczeniu, rękawice spawalnicze skórzane do spawania, ewentualnie gumowe do szeroko rozumianej chemii.

Wraz z postępem technologicznych potrzeby i oczekiwania odbiorców znaczeni wzrosły. Na szczęście w sektorze środków BHP również nastąpił skok technologiczny i w wielu przypadkach wyprzedza nawet obecne trendy w ŚOI dla sektorów produkcyjnych.

Stąd temat właściwego doboru i zakupu rękawic stał się nieco bardziej skomplikowany. Najbardziej trafiony będzie kompromis pomiędzy ekonomią zakupu, a dopasowaniem do konkretnych czynności i zapewnieniem bezpieczeństwa. Oczywiście zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Znaczenie oceny ryzyka stanowiskowego przy zakupie rękawic.

Przystępując do doboru i zakupu rękawic roboczych powinniśmy zacząć od oceny ryzyka stanowiskowego. Tam będą zawarte niezbędne wskazówki przed czym maja chronić zakupione przez nas rękawice ochronne. Będą to z reguły ogólne wskazania z jakimi zagrożeniami ma styczność pracownik. Pozwolą one nam jednak na wstępną selekcję dostępnych na rynku rozwiązań. W wielu przypadkach odnajdziemy tam informacje jakie konkretne normy powinny spełniać rękawice robocze, ochronne. Przykładowo, mamy stanowisko typowo spawalnicze i w ocenie ryzyka stanowiskowego będzie wskazane, że stosowane rękawice ochronne powinny być zgodne z normą EN 407 to już zapobiegnie to zakupowi innego typu rękawic np. drelichowych których stosowanie było by wręcz groźne dla pracownika.

Ekonomia zakupu rękawic ochronnych – koszt nie równa się cena.

Kolejnym kryterium jakie musimy uwzględnić  to ekonomia zakupu. Bardzo ważne oczywiście jest to aby określić budżet jakim dysponujemy – z tego wyłoni się pewien przedział kosztowy,  w którym  na dalszym etapie będziemy się poruszać. Tylko najważniejsze aby nie wpaść w pułapkę ceny a uwzględnić koszt wprowadzonego rozwiązania.

Na przykładzie wspomnianego stanowiska spawalniczego, gdzie już wiemy jaką normę mają spełniać rękawice ochronne, możemy mieć przedział rękawic na rynku  np. od 9,99 zł do 99 zł. Jeżeli jedynym kryterium była by cena, to sprzedawały by się tylko te pozycje za 9,99 zł.

Znaczenie testów planowanych do zakupu rękawic.

Jak w takim razie prawidłowo wybrać właściwy model z tego przedziału aby zakupione rękawice zapewniały bezpieczeństwo, ergonomie i ekonomię na konkretnym stanowisku pracy? Jednym z rozwiązań  będą tzw. zakupy testowe. Można to zorganizować na zasadzie zakupu niewielkich ilości trzech rozwiązań – jednych za 9,99 zł, drugich za 29,90 a trzecich za 39,90 zł. Wyznaczamy te same osoby do pracy w tych rękawicach, zaczynając  nasze testy od najtańszych poprzez średnie cenowo a na najdroższych kończąc. Przy każdym wydaniu rękawic dostarczamy je pracownikowi razem z arkuszem testowym.

Dobrze przy tym, aby testujący pracownicy nie znali przewidywanych kwot zakupu tych testowanych rozwiązań ponieważ może to zakłamać wyniki testów. W arkuszu będą pola do wypełnienia, gdzie osoba testująca wpisuje czasokres zużycia, opinie o manualności i komforcie pracy. Kończymy testy po zużyciu wszystkich testowanych produktów. Z wypełnionych ankiet powinny powstać dane które w znacznej mierze ułatwia nam podjęcie właściwej decyzji.

Po testach – kalkulacja kosztu zakupu miesięcznego rękawic

Najprościej będzie uzyskać dane o ekonomii zakupu. Jeżeli  z wyników testów wychodzi że nasze najtańsze rękawice w cenie 9,99 zł starczają na 5 dni roboczych. Rękawice za 29,90 na 17 dni roboczych, a rękawice za 39,90 zł na 18 dni roboczych.

Zróbmy kalkulację miesięcznego kosztu wprowadzonego rozwiązania.

Z prostych obliczeń, jeżeli przyjmiemy założenie że w miesiącu mamy 21 dni roboczych, wynika że miesięczny koszt najtańszego rozwiązania (nr 1)to około 42 zł. Rozwiązania średniego (nr 2) 37 zł, a rozwiązania najdroższego (nr 3) 47 zł.

Już z tych prostych obliczeń wynika, że najniższy miesięczny koszt rękawic dla pracownika zapewnia model za 29,90 zł (nr 2) czyli wcale nie ten którego zakup jednostkowy był najtańszy.

Rola dodatkowych informacji z arkuszy testowych

Aby mieć pełen obraz czy nasze testy pozwoliły na wskazanie najwłaściwszego rozwiązania, musimy przeanalizować treść ewentualnych uwag dotyczących manualności i komfortu pracy.

Jeżeli takich uwag nie ma bądź wszystkie są o tej samej treści to tylko potwierdza nam prawidłowość wyników kalkulacji cenowej. Jeżeli jednak w uwagach pojawią się istotniejsze informacje, to dobrze abyśmy je przeanalizowali bo mogą mieć duży wpływ na trafność dokonanego prze nas wyboru.

Oto przykład takich opinii:

„w rękawicach nr.1 były nie wygodne, z trudnością obrabiało się w nich drobne elementy, dodatkowo słabo izolowały od gorących elementów, już po paru godzinach pracy zaczynała się przecierać …”,

„w rękawicach nr. 2 było  zdecydowanie lepiej, dobrze chroniły przed temperaturą, choć w dalszym ciągu występował problem w przypadku prac precyzyjnych, powodem wymiany było przecieranie się szycia pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym w lewej rękawicy…”

„w rękawicy nr. 3 pracowało się zdecydowanie najlepiej, zadecydowanie najtrwalsza, najlepiej chroniła też przed wysoką temperaturą, powodem wymiany były względy higieniczne czyli jej zabrudzenie i przepocenie”

Analiza przedstawionych opinii w tym przypadku tylko utwierdza nas w słuszności odrzucenia najtańszej jednostkowo opcji za 9,99 zł. Tym bardziej, że zużyte rękawice trzeba jakoś zutylizować czyli im więcej ich fizycznie zużywamy, tym większe ponosimy koszty utylizacji. Ciekawsze informacje są zawarte w  arkuszach testowych o rękawicach nr 2 i nr 3. Możemy oczywiście poprzestać na prostym potwierdzeniu słuszności wyboru opcji nr 2 czyli rękawic za 29,90 zł i będzie to na pewno dobra decyzja.

Dodatkowe możliwości oszczędzania – system zakupu na sztuki a nie na pary

Czy da się uzyskać niższy miesięczny koszt bez uszczerbku dla ergonomii pracy bazując na przykładowym przetestowanym modelu rękawicy?

Otóż istnieją pewne rozwiązania systemowe  dotyczące zarówno producenta rękawic, dostawcy, jak i wewnątrz zakładowego dystrybucji środków BHP, które pozwalają na generowanie dodatkowych korzyści.

Jednym z rozwiązań systemowych pozwalających na generować dodatkowe oszczędności, jest możliwość kupowania rękawic na sztuki a nie na pary. Takie systemy różnie się nazywają u różnych producentów i nie dotyczą wszystkich typów oferowanych rękawic, ale te rozwiązania są coraz bardziej popularne. Jednym z takich systemów w naszej ofercie jest ONE-T od Mafepe.

Wtedy, uwzględniając informacje z arkuszy testowych, o tym że wymiana nastąpiła z powodu wcześniejszego zużycia lewej rękawicy, możemy kupować więcej lewych a mniej prawych rękawic z tego modelu, jeżeli oczywiście wybrany model byłby możliwy w tym systemie. Dodatkowe oszczędności bez wdawania się w dokładniejsze analizy, mogły by być na poziomie nawet 20-30%.

Dzięki takim systemom można by było idąc w tym kierunku rozumowania, kupować prawe rękawice w wersji o większej manualności do obsługi rękojeści uchwytu spawalniczego a lewe o większej odporności na zużycie i z większą odpornością temperaturową.

Systemy automatycznej dystrybucji wewnątrz firmy

Kolejny system który może wygenerować dodatkowe oszczędności dotyczy dostawcy bądź już bezpośrednio klienta. Chodzi o systemy dystrybucji za pośrednictwem automatów wydających.

W przypadku objęcia naszych zakupionych i przetestowanych rękawic automatowym systemem dystrybucji, oszczędności mogą nawet dodatkowych 20% w skali miesiąca. Czemu tak się może stać? Otóż wiąże się to wieloma cechami właściwie dobranych i monitorowanych systemów automatowych.  Już sam w pełni zautomatyzowany system wydawania rękawic sprawia że generujemy pewne oszczędności  z tytuły braku zaangażowania osoby wydającej.
Nie musi ona już fizycznie wydawać danej rękawicy, nie musi monitorować czy danemu pracownikowi przysługuje ten czy inny model rękawicy.

Robi to za niego system automatowy.

Warto przy tym podkreślić ,że automat może działać w trybie ciągłym 24h w odróżnieniu od naszego pracownika magazynu. Właściwie skonfigurowany system dostępowo – limitowy zapobiega nad pobraniom, można też monitorować jakość rękawic pod kątem ich powtarzalności.  Jeżeli np. umieszczone rękawice są na sztuki, jak w przypadku systemu ONE-T, to pracownik pobiera tylko tę rękawicę która uległa zużyciu. Nie całą parę rękawic. Nie obarcza tym samym nikogo dodatkowymi czynnościami, staje się dzięki temu generatorem oszczędności.

Znaczenie wzmocnień w rękawicach ochronnych

U części producentów istnieje i działa system wprowadzania rozwiązań sprzyjających wydłużeniu czasokresu używania danych produktów. Zbierane są informacje o powodach zużycia  danego produktu w określonych pracach, po czym uwzględnia się uzyskane informacje przy projektowaniu kolejnych modeli rękawic. Chodzi tu o zmiany które nie wpływają bezpośrednio na wzrost bezpieczeństwa produktu ale na jego żywotność.

Z takich detali wprowadzanych i mających wpływać na wydłużenie żywotności są różnego rodzaju wzmocnienia naszywane na rękawice robocze oraz zastosowanie np. nici trudnopalnych zamiast standardowych.

W naszym przypadku powodem wymiany w przypadku rękawicy nr 2, było „przecieranie się szycia pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym w lewej rękawicy”.
Jeżeli znaleźlibyśmy na rynku odpowiednik rękawicy którą testowaliśmy, który będzie posiadał wzmocnienie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że można będzie w nim dłużej pracować.
Tym samy miesięczny koszt rękawicy będzie niższy bez wpływu na jakość jej pracy.

Wnioski do procesu zakupowego rękawic ochronnych

Podsumowując, zakup rękawic to przy ich dzisiejszej dostępności to bardzo prosta sprawa. Jednak zakup który będzie połączeniem ekonomii, ergonomii i komfortu pracy wymaga od nas więcej zaangażowania polegającego na:

  •  zapoznaniu się z oceną ryzyka stanowiskowego,
  •  określeniem budżetu,
  •  przeprowadzeniu testów i zebraniu z nich jak największej ilości informacji,
  •  skupieniu się za miesięcznym koszcie rękawic a nie na cenie jednostkowej,
  •  uwzględnieniu powodów zużycia rękawic,
  •  uwzględnieniu kosztów utylizacji
  • sprawdzeniu możliwości wykorzystania dostępnych systemów służącym generowaniu oszczędności. Najlepszą opcją jest tutaj np. zakup rękawic na sztuki a nie na pary. Kupowanie rękawic z wzmocnieniami, wykorzystanie systemów automatowych.

Po uwzględnieniu wszystkich tych aspektów w odniesieniu do prowadzonej przez nas działalności, będziemy mieć pewność, że zakupione przez nas rękawice ochronne będą nie tylko bezpieczne ale i kosztowo racjonalne.

Dodaj komentarz