Przemysł 4.0 i automatyzacja procesów

Zanim doszło do czwartej rewolucji, jak wyglądały wcześniejsze?

Przemysł 1.0 – mechanizacja – wynalezienie i wdrożenie silnika parowego;
Przemysł 2.0 – elektryfikacja – elektryczność wypiera silniki parowe; linie produkcyjne zaczęły wytwarzać towary w dużych seriach;
Przemysł 3.0 – cyfryzacja – komputery pozwalają na sterowanie maszynami za pomocą oprogramowania. Stopień automatyzacji jest coraz wyższy, maszyny zyskują większą wydajność i precyzję.
Przemysł 4.0 – integracja systemów i tworzenie sieci; nowoczesny przemysł integruje ludzi oraz sterowane cyfrowo maszyny z Internetem i technologiami informacyjnymi.

Czym jest przemysł 4.0?

Przemysł 4.0 to szereg zbiorczych pojęć oznaczających integrację inteligentnych maszyn jak i wszelkich systemów oraz wprowadzenie zmian w produkcji a właściwie w poszczególnych procesach. Celem tych integracji jest zwiększenie wydajności wytwarzania. Przemysł 4.0 dotyczy nie tylko technologii, ale też nowych sposobów pracy i roli ludzi w przemyśle.

W jakich dokładnie obszarach z zakresu gospodarki magazynowej narzędzi i środków ochrony indywidualnej, uwzględniając przemysł 4.0 możemy mówić?

Przemysł 4.0 obejmuje cały łańcuch wartości: od złożenia zamówienia i dostarczenia komponentów dla trwającej produkcji, aż do wysyłki towaru do klientów i usług posprzedażnych. Tutaj ważnym elementem stają się automaty. Zaczynając od momentu w którym dokładnie obliczane są ilości i przypisane produkty pracownikom, po analizę i raporty zużycia. Kluczowe jest to, że nowoczesny model magazynu jak automaty znacznie przyspiesza wybieranie produktów, a kontrola kierownika może odbywać się również zdalnie – wystarczy dostęp do internetu. Producenci, którzy wdrażają tego typu rozwiązania mogą pochwalić się szeregiem korzyści na wielu płaszczyznach.

Rola człowieka w kontekście czwartej rewolucji

Warto zwrócić tutaj uwagę na jeden z elementów jakim jest wyższy poziom współpracy oczywiście pomiędzy człowiekiem a maszyną m.in. ze względu na inteligentne interfejsy. Zarządzanie przez człowieka wieloma procesami a nie już ręczne wykonywanie czynności będzie miało i już zaczyna mieć wpływ na nowe możliwości – przedefiniować stanowisk pracy i tworzenie nowych. Przemysł 4.0 sprawia, że zakłady pracy, fabryki stają się po prostu lepszym miejscem pracy. Integracja człowieka z maszynami staje się rzeczywistością, wpływając na lepsze warunki pracy i wydajność.

To na co warto jeszcze tutaj zwrócić uwagę to komunikacja z maszynami np. zdalnie. Już mamy namiastkę zarządzania systemami z zewnątrz (za przykład damy podgląd do raportów z danego automatu). Praca pozwoli na delegowanie i zarządzanie procesami z dowolnego miejsca, obecność w danym miejscu pracy np. fabryce nie będzie już jedynym wyjściem aby ustawić daną rzecz.

Na wszystkie pytania dotyczące automatyzacji odpowiedzą nasi specjaliści. Zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz