Materiały odblaskowe

Na rynku polskim dostępna jest szeroka oferta różnych materiałów odblaskowych. Większość z nich posiada odpowiednie certyfikaty i atesty, jednak nie wszystkie spełniają takie same parametry. W przypadku materiałów odblaskowych najważniejszym wyróżnikiem jest ich jakość, czyli tzw. długowieczność pracy.

Niestety na rynku wciąż można spotkać materiały odblaskowe, które po pierwszym praniu tracą swoje własności – pękają i spierają się z odzieży. Tym samym cała odzież traci swoje własności. Kupując odzież dla pracowników, płacą Państwo za całkowitą funkcjonalność danego wyrobu. Nie kupuje się osobno ciepłochronności (przy odzieży ocieplanej) i widoczności (przy odblaskach). Kupowany wyrób musi spełniać szereg stawianych przed nim wymagań. Wymiana jakiegokolwiek elementu odzieży, wszytego na stałe w procesie produkcji, jest nieopłacalna, a często również niemożliwa. Dlatego też tak ważna jest jakość materiałów, które są stosowane.

Głównym czynnikiem obniżającym własności odblaskowe materiałów odblaskowych jest pranie. Im materiał odblaskowy jest mniej odporny na pranie, tym szybciej następuje spadek jego własności odblaskowych, a co za tym idzie zmniejszeniu ulega odległość, z jakiej pracownik będzie widoczny. Dla przykładu: materiały odblaskowe klasy II pozwalają dostrzec pracownika z 250 m. Odległość ta jest niezbędna dla kierującego pojazdem do spokojnego ominięcia człowieka. Ulega ona jednak skracaniu wraz z traceniem własności odblaskowych materiałów. Na czym polega sztuka ich doboru? Jak dobrać ten odpowiedni? Czy posiadanie czegoś srebrnego na odzieży gwarantuje bezpieczeństwo pracowników? Podstawą wyboru powinny być normy.

DOBÓR MATERIAŁU DO ODZIEŻY

Każdy z materiałów odblaskowych oferowany na rynku musi posiadać odpowiednie dopuszczenia. Są to najczęściej certyfikaty (wydane przez polskie bądź zagraniczne jednostki certyfi kujące). Potwierdzają one spełnienie przez produkt wymagań określonych norm. Certyfi kat taki zawiera: nazwę producenta materiału, symbol materiału, opis założeń, jakie produkt spełnia, klasę materiału (I lub II), wytrzymałość materiału na pranie. Dla każdego materiału określona jest jego odporność na różne rodzaje i sposoby prania (pranie domowe, chemiczne, na sucho, w wysokich temperaturach, przemysłowe) określona zwykle liczbą cykli pralniczych, po przekroczeniu których odblaskowość spadnie poniżej bezpiecznego poziomu. Materiały odblaskowe, jak każda tkanina, boją się konserwacji, każde pranie, kontakt z wodą czy środkami piorącymi, tarcie w bębnie pralki to siły niszczące.

Dobór materiału odblaskowego do konkretnego zastosowania – konkretna odzież – powinien odbywać się na zasadzie odpowiedzi na przytoczoną poniżej przykładową listę pytań: Dla kogo planujemy zakupić odzież? Jakie ona musi spełniać normy? Jak długo będzie użytkowana? Jak często będzie prana? W jakich warunkach będzie się ono odbywać? W jakich temperaturach może być prana?

PROPOZYCJA PRODUKTÓW:


Ubranie odblaskowe