Wymagania i oznaczenia wg normy EN 388

W listopadzie 2016 roku Europejski Komitet Normalizacyjny znowelizował normę EN 388 określającą poziomy odporności dla rękawic chroniących przed urazami mechanicznymi!
Aktualizacja normy była konieczna ze względu na brak możliwości precyzyjnego badania i klasyfikacji rękawic pod kontem odporności na przecięcia.


Norma EN 388:2003 została zastąpiona nową normą EN 388:2016 (PN-EN 388:2017-02). W swej istocie norma ma lepiej spełniać swoje funkcje w prawdziwych warunkach pracy.

Uwaga : Litera X oznacza, że badanie nie zostało wykonane lub nie ma zastosowania

 Nowa norma wnosi poniższe zmiany:

1. Dotychczas odporność na przecięcia mierzona była okrągłym nożem o stałym nacisku – test ten nazywał się Coup Test.
Jednak zauważano, że nie jest do końca obiektywny i mogło dochodzić do uchybień w wynikach. Głównie zauważano to gdy materiał rękawicy
powodował tępienie ostrza noża a tak działo się w przypadku, gdy zawierał włókna szklane lub metalowe – dlatego wtedy testem odniesienia staje się
EN ISO 13997, która przewiduje test wymiennym ostrzem o zmiennym nacisku (Tonodynamometer TDM-100).

2. Do nowego testu został dodany piaty znak pod piktogramem – czyli litera
A, B, C, D, E lub F – która określa
poziom ochrony przed przecięciem zgodnie z metodą ISO 13997.

3. Badanie odporności na przetarcie wykonywane jest nowym
rodzajem papieru ściernego ( Klingspor PL31B 180)
, który w swoich właściwościach jest bardziej powtarzalny od wcześniej używanego.

4. Norma przewiduje badanie poziomu ochrony rękawicy przed uderzeniem wg normy EN 13594:2015. W momencie gdy rękawice po badaniu przeszły test pozytywnie to pod piktogramem pojawi się
 litera „P”.

Niezwykle ważnym elementem jest to że do kwietnia bieżącego roku każda fabryka powinna dostosować się do produkcji rękawic już z nowym oznaczeniem. Natomiast od roku 2021 na rynku mogą być w obiegu już tylko rękawice z poprawnym oznaczeniem.

JAK BĘDZIE WYGLĄDAĆ PROCEDURA PRZEJŚCIA

Tak prezentuję się nasze rękawice z obowiązującą już normą.

Nasze rękawice z aktualnym oznaczeniem

Nowe przepisy obowiązujące na terenie Unii Europejskiej wprowadzają wyższe standardy dla producentów ŚOI, branża będzie lepiej wyposażona aby gwarantować bezpieczeństwo dla pracowników.

Dodaj komentarz