W Poznaniu o bezpieczeństwie pracy w przemyśle

9-12 czerwca 2015r. odbędą się targi ITM w Poznaniu o bezpieczeństwie pracy w przemyśle w których nasza firma będzie uczestniczyć. Priorytetowym celem firmy jest budowanie Partnerstwa przez Innowację oraz stałe spełnianie wymagań klientów poprzez wysoką jakość w zakresie obsługi. Zaprezentowane będzie rozwiązanie automatyzacji logistycznej za pomocą automatów vendingowych dzięki którym istnieje możliwość oszczędności oraz poprawy kultury technicznej.

Dla uczestniczących licznie w targach szefów działów i pracowników służb BHP z zakładów przemysłowych, a także przedstawicieli hurtowni i dystrybutorów będzie to okazja do zapoznania się z najnowszymi produktami i rozwiązaniami z zakresu ochrony pracy. Wystawcy zaprezentują środki ochrony indywidualnej, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, środki i sprzęt do udzielania pierwszej pomocy oraz środki ochrony zbiorowej.

Dlaczego warto?

Atutem Salonu Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle, odbywającego się pod honorowym patronatem Głównego Inspektora Pracy, jest bogaty program wydarzeń przygotowywanych przez najważniejsze instytucje zajmujące się tą tematyką. Państwowa Inspekcja Pracy organizuje podczas targów konferencję „Wymagania bezpieczeństwa maszyn. Nowoczesne technologie a wypadki przy pracy” (9.06.), której uczestnicy spróbują odpowiedzieć na pytanie, czy postęp techniczny w przemyśle skutkuje zwiększonym zagrożeniem wypadkowym dla pracowników. Podczas konferencji przedstawione zostaną techniczne środki zabezpieczające maszyny zgodne z normą PN-EN ISO 13849-1. Przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych omówi zależność między wysokością składki na ubezpieczenie społeczne a zagrożeniem wypadkowym w zakładzie pracy oraz przedstawi informacje na temat działań prewencyjnych ZUS-u i dofi nansowania działań na rzecz ograniczenia zagrożeń zawodowych podejmowanych przez pracodawców.

Artykuł udostępniony za zgodą miesięcznika “Promotor BHP”, opublikowany w wydaniu nr 5/2015. W pełnej wersji dostępny na stronie www.promotor.elamed.pl