Relacja z dnia odlewnika

Dnia 14 grudnia 2018 roku mieliśmy przyjemność uczestniczyć w kolejnej edycji Dnia Odlewnika w Krakowie.

Uroczystości rozpoczęły się od pożegnania wieloletniego oddanego człowieka prof. dr. hab. inż. Józef Szczepan Suchy. Profesor był Prezesem Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, jego Prezesem Honorowym oraz Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego 73. Światowego Kongresu Odlewnictwa, wieloletnim Wiceprezesem Naczelnej Organizacji Technicznej oraz Skarbnikiem i byłym Prezydentem Światowej Organizacji Odlewnictwa.
Był bardzo zasłużonym człowiekiem dla polskiego i międzynarodowego ruchu stowarzyszeniowego odlewników jak też dla Akademii Górniczo-Hutniczej – będąc wieloletnim Dziekanem Wydziału Odlewnictwa oraz Członkiem Senatu AGH.

Ideą konferencji była prezentacja nowoczesnego podejścia do zarządzania zakładem produkcyjnym oraz wykorzystania najnowszych technik, 
maszyn i urządzeń oraz materiałów w produkcji odlewów. Konferencja przybliżyła nową koncepcję funkcjonującą we współczesnym świecie Industry 4.0. Tematykę zaprezentowali polscy i zagraniczni referenci. 

Bardzo się cieszymy że nasza praca w zakresie ochrony życia i zdrowia znalazła uznanie w oczach Pana Piotra Długosz z Instytutu Odlewnictwa w Krakowie i że mogliśmy uczestniczyć w tym dniu.

Poniżej krótka fotorelacja:

Dodaj komentarz