Praca przy odśnieżaniu

Zima jest okresem, kiedy pracownicy – szczególnie ci pracujący na powietrzu – narażeni są na szczególne zagrożenia związane z tą porą roku, takie jak poślizgnięcia, odmrożenia i choroby. Warto zadbać o bezpieczeństwo pracowników w tym okresie.

Szczególnie narażeni są pracownicy, którzy zajmują się odśnieżaniem dużych przestrzeni dachowych. Pracodawcy lub zlecający często zapominają, że wymagany jest w tym wypadku szereg badań, szkolenia, zabezpieczenia i nadzór nad wykonywaną pracą. Są to prace na tyle niebezpieczne, że trzeba ściśle przestrzegać przepisów BHP w tym zakresie.

Należy pamiętać, że:

  • do pracy na wysokości można skierować pracownika posiadającego aktualne orzeczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wysokości,
  • pracownik skierowany do odśnieżania powinien przejść instruktaż stanowiskowy i być poinformowany o ryzyku zawodowym, związanym z wykonaniem tej pracy,
  • pracodawca winien zapewnić, a pracownik stosować, właściwe środki ochrony przed upadkiem z wysokości (szelki wraz z linką bezpieczeństwa i amortyzatorem lub urządzeniem samohamownym, kask oraz obuwie zabezpieczające przed poślizgnięciem),
  • przed przystąpieniem do odśnieżania należy wygrodzić i oznakować strefy niebezpieczne, w których istnieje zagrożenie spadającymi masami usuwanego śniegu, lodu jak również narzędziami.

Kiedy zabroniona jest praca na wysokościach, jeżeli pracownik:

  • nie posiadają zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości,
  • nie zostali w sposób udokumentowany przeszkoleni, jak bezpiecznie odśnieżać,
  • nie zostały zagwarantowane skuteczne środki ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości lub każdego pracownika nie wyposażono w indywidualne środki przez takim upadkiem.

 

Źródło: www.pip.gov.pl