SECURA SECAIR 3000.01

FILTR DWUSTRONNY SECAIR 3000.01 KLASY P1 R

Opis

Filtry SECAIR 3000.01 P1 R, po skompletowaniu z dwufiltrową półmaską lub maską, chronią układ oddechowy przed aerozolami z cząstek stałych (pyły, dymy) i ciekłych (mgły), o ile stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza wartości 4 x NDS w przypadku skompletowania z półmaską.

Najczęściej spotykane substancje, przed którymi chronią filtry P1:  urabianie węgla kamiennego i brunatnego, granitu, marmuru, piaskowca, dolomitu itp.; obróbka (cięcie, szlifowanie) żelaza, stali i kamienia; obróbka drewna miękkiego w tartakach i stolarniach; czyszczenie odlewów i konstrukcji stalowych; produkcja, przeładunek i stosowanie wapna, cementu, nawozów sztucznych, surowców dla przemysłu szklarskiego i ceramicznego, surowców dla przemysłu gumowego; produkcja mąki i pasz.

Charakterystyka

Filtr SECAIR 3000.01 P1 R jest filtrem wielokrotnego użytku w kształcie łezki. Składa się z polipropylenowego stelaża, do którego przymocowany jest dwustronnie materiał filtracyjna składająca się z warstwy przedfiltrowej (włóknina z efektem tryboelektrycznym) i warstwy wysokoskutecznej (włóknina melt-blown). Stelaż zawiera łącznik umożliwiający połączenie go z półmaską lub maską posiadającą złącza typu bagnetowego:

Filtry SECAIR 3000.01 P1 R po skompletowaniu z pochłaniaczem serii 3000, tj. 3021 A13031 A2 oraz 3025 ABEK1 tworzą filtropochłaniacz, np. A1P1, A2P1 oraz ABEK1P1.
Na warstwie filtracyjnej znajduje się nadruk zawierający wymagane informacje o wyrobie. Filtry pakowane są po 2 szt. w torebkę z przezroczystego tworzywa z nadrukowaną instrukcją użytkowania.

Wymagania

Filtry SECAIR 3000.01 P1 R są zgodne z:

  • przepisami dyrektywy Rady 89/686/EWG wprowadzonej w Polsce na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku (Dz. U. nr 166, poz. 1360) i rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173);
  • normami krajowymi PN EN 143:2004, PN-EN 143:2004/A1:2007 transponującymi europejskie normy zharmonizowane EN 143:2000 i EN 143:2000/A1:2006.

Przechowywanie

Filtry należy przechowywać w opakowaniu fabrycznym (torebka foliowa, karton zbiorczy) w suchych i zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi pomieszczeniach, zapewniających utrzymanie temperatury −5 °C – +40 °C i wilgotności względnej ok. 80%.

Trwałość

Producent gwarantuje zachowanie parametrów funkcjonalnych filtra przez okres 3 lat od daty produkcji jeżeli wyrób jest przechowywany w opakowaniu fabrycznym.