SECURA 3000

PÓŁMASKA SECURA 3000 Z NAGŁOWIEM JEDNOCZĘŚCIOWYM

Opis

Półmaska SECURA 3000 po skompletowaniu z odpowiednimi elementami oczyszczającymi stanowi sprzęt ochronny układu oddechowego przed szkodliwymi substancjami występującymi pod postacią: aerozoli (pyły, dymy, mgły), par i gazów oraz obu tych postaci łącznie.

Charakterystyka

Półmaska SECURA 3000 składa się z korpusu, dwóch zaworów wdechowych z łącznikami bagnetowymi umożliwiającymi montaż elementów oczyszczających, zaworu wydechowego oraz nagłowia.
W półmasce SECURA 3000 stosowane jest jednoczęściowe nagłowie tekstylne, które łączy się z półmaską za pośrednictwem zapinek i zaczepów pierścienia.

Wymagania

Półmaska SECURA 3000 posiada pozytywną ocenę typu WE na zgodność z Dyrektywą 89/686/EWG oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) wg normy PN-EN 140:2001 co upoważnia do znakowania wyrobu znakiem CE.

Części składowe półmaski SECURA 3000:

1. Pokrywa zaworu wydechowego
2. Płatek zaworu wydechowego
3. Zapinki nagłowia
4. Pierścień z zaczepami
5. Korpus
6. Wkładka zaworowa
7. Płatki zaworów wdechowych
8. Część nagłowna
9. Taśma nagłowia
10. Sprzączka

Przechowywanie

Półmaskę należy przechowywać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami mechanicznymi, w pomieszczeniach suchych, pozbawionych szkodliwych par i gazów. Temperatura pomieszczenia -5°C – +40°C i wilgotności względnej poniżej 80%. Półmaska nie powinna być przechowywana razem z substancjami toksycznymi, wydzielającymi nieprzyjemne zapachy i działającymi agresywnie na materiały, z których jest wykonana.

Trwałość

Półmaska zachowuje parametry użytkowe przez okres 5 lat przechowywania w opakowaniu fabrycznym.
Producent gwarantuje czas bezpiecznego użytkowania półmaski po rozpakowaniu przez okres 3 lat, jednak nie dłużej niż 5 lat od daty produkcji.