3M 6035 – P3

Filtr przeciwpyłowy

Opis

Filtry serii 6000 przeznaczone są do skompletowania z półmaskami 3M serii 6000, 6500 i serii 7500 oraz z maską pełnotwarzową 3M serii 6000.

Zgodnie z normą EN143 filtr klasy P3 posiada skuteczność filtracji 99,95% i przeznaczony jest do ochrony przed cząstkami stałymi i ciekłymi o wysokiej toksyczności dla których NDS<0,05mg/m3
– w połączeniu z półmaską – do 50xNDS
– w połączeniu z maską pełnotwarzową – do 200xNDS

  • Stabilna obudowa z tworzywa sztucznego umożliwia zastosowanie filtra w trudniejszych warunkach.
  • Mocowane do części twarzowej za pomocą złącza bagnetowego.
  • Spełnia normę EN143 – Sprzęt ochrony układu oddechowego – Filtry – Wymagania, badanie, znakowanie.