EN 421 – Rękawice chroniące przed skażeniem radioaktywnym i promieniowaniem jonowym

Zakres

Norma EN 421 dotyczy rękawic chroniących przed promieniowaniem jonowym i skażeniem radioaktywnym.

Definicja i wymagania

Sposób ochrony jest przedstawiony na piktogramie odnoszącym się do specyficznych właściwości ochronnych.

  • W celu ochrony przed skażeniem radioaktywnym rękawica musi być odporna na działanie płynów i musi spełniać wymogi testu penetracji zdefiniowane w En 374.

en_421_radioaktive_gefahren

  • Rękawice używane w skażonym środowisku powinny zapewniać wysoka odporność na przenikanie pary wodnej.
  • W celu ochrony przed promieniowaniem jonizującym rękawica musi zawierać pewną ilość ołowiu, określona jako równowartość ołowiu. Równowartość ołowiu musi być oznaczona na każdej rękawicy.
  • Materiały wystawione na działanie promieniowania jonizującego mogą być modelowane na podstawie ich podatności na pękanie pod wpływem ozonu. Powyższy test jest opcjonalnym i może być użyty jako pomoc w wyborze rękawic, które wymagają odporności na promieniowanie jonizujące.

EN-421-2