EN 420 – Ogólne wymaganie wobec rękawic ochronnych

Zakres

Norma ta określa ogólne wymagania dotyczące budowy i wykonania rękawic, nieszkodliwości, wygody i wydajności, oznaczeń oraz informacji dotyczących wszystkich rękawic ochronnych. Norma ta może być również stosowana w odniesieniu do ochraniaczy na ręce.

Definicja

Rękawica jest środkiem ochrony indywidualnej, chroniącym dłonie lub jakąkolwiek część dłoni przed zagrożeniami. Może ona także zakrywać część przedramienia i ręki.

Poziom jakości wyrażany jest jako liczba (od 0 do 4), informacja o tym, jak rękawica zachowała się w danym teście, na podstawie którego przyznano ocenę. Poziom 0 oznacza, że rękawica nie była testowana lub nie spełnia minimalnych wymagań jakościowych. Poziom jakości X oznacza, że metoda testowania nie jest odpowiednia dla danej rękawicy. Im wyższe liczby, tym wyższy poziom jakości.

Wymagania

Budowa i wykonanie rękawic

 • Rękawice muszą zapewniać najwyższy mozliwy poziom ochrony w przewidywalnych warunkach użytkowania.
 • W przypadku zastosowania szwów ich wytrzymałość nie powinna obniżać ogólnej jakości rękawicy

Nieszkodliwość

 • Rękawice nie powinny w żaden sposób szkodzić ich użytkownikowi.
 • pH rękawic powinno mieć wartość między 3,5 a 9,5.
 • Zawartość chromu (VI) powinna być niższa od wykrywalnego poziomu (<10 ppm).
 • Rękawice z naturalnej gumy powinny być testowane na zawartość wymywanych protein zgodnie z EN 455-3.

Instrukcje dotyczące czyszczenia

 • W przypadku dołączenia instrukcji dotyczących czyszczenia poziomy jakości nie powinny zostać zmniejszone po maksymalnej zalecanej liczbie cykli czyszczenia.

Właściwości elektrostatyczne

 • Rękawice antystatyczne zaprojektowane tak, aby zmniejszały ryzyko wyładowań elektrostatycznych; powinny być testowane zgodnie z EN 1149
 • Uzyskane wartości powinny zostać przedstawione w instrukcji obsługi
 • Piktogram elektrostatyczności NIE powinien być używany

Rozmiary

 • Rękawice poniżej minimalnej długości powinny być określone jako “przeznaczone do specjalnych celów”
Rozmiar rękawicy Odpowiedni rozmiar dłoni Obwód/długość dłoni (mm) Minimalna długość rękawicy (mm)
6 6 152/160 220
7 7 178/171 230
8 8 203/182 240
9 9 229/192 250
10 10 254/204 260
11 11 279/215 270

Zręczność

 • Jeżeli zachodzi taka potrzeba, działanie powinno zostać ocenione jak w tabeli poniżej.
Poziom jakości Najmniejsza średnica wałeczka, którą można podnieść za pomoca rękawicy
3 razy w ciągu 30 sekund (mm)
1 11.0
2 9.5
3 8.0
4 6.5
5 5.0

Przenikanie i wchłanianie pary wodnej

 • Jeżeli zachodzi taka potrzeba, rękawice powinny pozwalać na przenikanie pary wodnej (5mg/cm2.h)
 • Jeżeli rękawice nie umożliwiają przenikania pary wodnej, wartość przenikania powinna wynosić przynajmniej 8 mg/cm2 przez 8 godzin.

Oznaczenia i informacje

Oznaczenia rękawicy

 • Każda z rękawic powinna być oznaczona za pomocą: nazwy producenta, rozmiaru i przeznaczenia rękawicy, znaku CE
 • Odpowiednie piktogramy wraz z odnoszącymi die do nich poziomami jakości i odnośniki do norm EN
 • Oznaczenia powinny być czytelne przez cały okres wykorzystania rękawicy. Tam gdzie niemożliwe jest oznaczenia rękawicy ze względu na jej właściwości, informacja powinna znajdować się na załączniku w najmniejszym opakowaniu

Oznaczenia opakowania bezpośrednio zawierającego rękawice

 • Nazwa i adres producenta lub przedstawiciela
 • Rozmiar i przeznaczenie rękawicy
 • Znak CE
 • Informacje dotyczące użycia
  • kategoria 1: “wyłącznie w przypadku minimalnego ryzyka”
  • kategoria 2: odpowiednie piktogramy
  • kiedy ochrona ogranicza się jedynie do części dłoni, powinno być to oznaczone (np. “wyłącznie ochrona wewnętrznej części dłoni”)
 • Odnośnik do źródła informacji