EN 407 – Rękawice chroniące przed zagrożeniem termicznym

Zakres

Norma określa wydajność termiczną rękawic ochronnych w przypadku oddziaływania wysokiej temperatury i/lub ognia.

Definicja i wymagania

Sposób i stopień ochrony jest przedstawiony za pomocą piktogramu i serii sześciu poziomów jakości, odnoszących się do wartości ochronnych.

norma EN 407

a b c d e f

Piktogramowi “wysoka temperatura i płomienie” towarzyszy 6-cyfrowy numer:

 1. odporność ogniowa (poziom jakości 0-4)
  wynikająca z długości czasu, przez jaki materiał płonie i żarzy się po usunięciu źródła zapłonu. Szwy rękawicy nie powinny uszkodzić się po zapłonie trwającym 15 sekund
 2. odporność na bezpośredni kontakt z wysokimi temperaturami (poziom jakości 0-4)
  wynikająca z zakresu temperatur (100-500ºC), w jakich użytkownik nie czuje bólu przez przynajmniej 15 sekund. Jeżeli osiągnięty zostanie poziom EN 3 lub wyższy, produkt powinien uzyskać przynajmniej poziom EN 3 w teście ognioodporności. W przeciwnym razie maksymalna odporność na bezpośredni kontakt z wysokim temperaturami powinna zostać określona na poziomie 2.
 3. odporność na ciepło konwekcyjne (poziom jakości 0-4)
  wynikające z długości czasu, przez jaki rękawica opóźnia przepływ wysokich temperatur z płomienia. Poziom jakości może zostać podany wyłącznie wtedy, gdy w teście ognioodporności zostanie osiągnięty poziom jakości 3 lub 4.
 4. odporność na przebicie na ciepło promieniowania (poziom jakości 0-4)
  wynikająca z długości czasu, przez jaki rękawica opóźnia przepływ wysokich temperatur pod wpływem promieniującego źródła ciepła. Poziom jakości może zostać podany wyłącznie wtedy, gdy w teście ognioodporności zostanie osiągnięty poziom jakości 3 lub 4.
 5. odporność na drobne rozpryski ciekłego metalu (poziom jakości 0-4)
  liczba kropel stopionego metalu, niezbędna do rozgrzania testowanej rękawicy do danego poziomu. Poziom jakości może zostać podany wyłącznie wtedy, gdy w teście ognioodporności zostanie osiągnięty poziom jakości 3 lub 4.
 6. odporność na większe rozpryski ciekłego metalu (poziom jakości 0-4)
  masa stopionego metalu, niezbędna do wygładzenia lub przedziurawienia sztucznej skóry, umieszczonej bezpośrednio pod testowaną rękawicą. Test nie jest zaliczony, jeżeli krople metalu pozostają przyczepione do materiału rękawicy lub gdy próbka zapala się.

Rękawice muszą uzyskać przynajmniej poziom 1 w odniesieniu do tarcia i rozrywania.