EN 388 – Rękawice zabezpieczające przed ryzykiem mechanicznym

Zakres

Norma EN-388 dotyczy wszystkich rękawic ochronnych pod względem fizycznej i mechanicznej agresji spowodowanej tarciem, cięciem ostrzem, przebiciem i rozdarciem.

Definicja i wymagania

Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi jest określona za pomocą piktogramu, po którym występują cztery liczby (poziom jakości). Każda z tych liczb oznacza określoną wytrzymałość testową na dane zagrożenie.

norma EN388

a b c d

Piktogramowi “ryzyko mechaniczne” towarzyszy 4-cyfrowy numer:

 1. odporność na ścieranie
  wynikająca z liczby cykli wymaganych do przetarcia testowanej rękawicy
 2. odporność na cięcie ostrzem
  wynikająca z liczby cykli wymaganych do przecięcia próbki przy stałej prędkości ostrza
 3. odporność na rozerwanie
  wynikająca z wartości siły niezbędnej do rozerwania próbki
 4. odporność na przebicie
  wynikająca z wartości siły niezbędnej do przebicia próbki szpicem standardowej wielkości

 

W każdym przypadku [0] określa najniższy poziom jakości, jak poniżej:

TEST OCENA POZIOMU JAKOŚCI
0 1 2 3 4 5
A. Odporność na ścieranie (cykle) <100 100 500 2000 8000
B. Odporność na cięcie ostrzem (współczynnik) <1.2 1.2 2.5 5.0 10.0 20.0
C. Odporność na rozerwanie (w niutonach) <10 10 25 50 75
D. Odporność na przebicie (w niutonach) <20 20 60 100 150

Powyższe poziomy jakości muszą być umieszczone w widocznym miejscu, obok piktogramu na opakowaniu bezpośrednio zawierającym rękawice.