IEC 61482 – Odzież ochronna przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym

Łuk elektryczny jest wyładowaniem elektrycznym emitującym intensywne promieniowanie świetlne. W związku z tym, że gaz w otoczeniu łuku elektrycznego jest silnie zjonizowany i stanowi plazmę zjawisku temu towarzyszy wysoka temperatura. Np. przy natężeniu 1A osiąga temperaturę 4720-5720°C. Wysoka temperatura stwarza poważne (potencjalnie śmiertelne) zagrożenie z powodu ryzyka oparzeń. Łuk elektryczny wywołuje też: gorąca falę uderzeniową, hałas i emituje szkodliwe opary.

Badania przeprowadzane są przy pomocy dwóch metod. Każda z nich dostarcza innych informacji. Odzież otrzymuje certyfikat, jeżeli przejdzie pozytywnie testy wykonane przynajmniej jedną z poniższych metod.

Test w komorze probierczej. PN-EN 61482-1-2

Takanina lub odzież jest poddawana próbie na działanie łuku elektrycznego symulującego typowe wyładowenie w komorze z elektrodą przez czas 0,5 s oraz natężeniu prądu: klasa 1 – 4 kA, klasa 2 – 7 kA . Głównym kryterium oceny tkaniny jest to, czy ciepło przenikające przez tkaninę podczas testu nie spowodowało oparzeń drugiego stopnia.

Metoda otwartego łuku. PN-EN 61482-1-1

Określa wskaźniki takaniny z której wykonano odzież:
ATPV (Arc Thermal Performance Value) – którego wartość określa maksymalną energię cieplną w jednostkach energii na powierzchnię (np. kJ/m2 lub cal/cm2), jaką przyjmie tkanina, zanim użytkownik dozna oparzeń drugiego stopnia.
EBT (Energy Break-Open Threshold), który reprezentuje najwyższą wartość energii, przy której nie dochodzi do przerwania ciągłości tkaniny. Powstanie dziur spowodowałoby przedostanie się wysokiej temperatury lub płomienia do wewnątrz.

Wnioski i uwagi:

  • Ubranie przeznaczone do ochrony przed cieplnymi skutkami wystąpienia łuku elektrycznego może otrzymać certyfikat według normy IEC 61482-2 w przypadku spełnienia przynajmniej jednego z poniższych wymogów:
    – Ubranie musi uzyskać wskaźnik ATPV o wartości co najmniej 4 cal/cm2.
    – Ubranie musi uzyskać co najmniej klasę 1 w teście z użyciem komory probierczej.
  • W przypadku tkanin klasa ochrony przed łukiem elektrycznym zależy nie tylko od gramatury tkaniny, ale także od wykończenia materiału, konstrukcji włókien i przędzy oraz ich połączenia.
  • Zalecane jest aby w systemie wielowarstwowym wszystkie warstwy odzieży przeznaczonej do ochrony przed łukiem elektrycznym były certyfikowane i wykonane z materiałów naturalnie niepalnych.
  • Bielizna bez certyfikatu może się zapalić lub stopić, co obniża poziom ochrony i zwiększa negatywne skutki potencjalnego wypadku.

Źródło: www.ester.com.pl