EN ISO 11611 – Odzież ochronna dla spawaczy

Odzież ochronna dla spawaczy powinna charakteryzować się ograniczoną zdolnością do rozprzestrzeniania płomienia.

en11611

Norma PN EN ISO 11611, przedstawia dwa poziomy wymagań dla odzieży ochronnej dla spawaczy:

  • klasa 1 – ręczne techniki spawania z małą ilością rozprysków i kropli – poziom ochrony przed drobnymi rozpryskami stopionych metali wynosi przynajmniej 15 kropli
  • klasa 2 – ręczne techniki spawania z dużą ilością rozprysków i kropli – poziom ochrony przed rozpryskami stopionych metali wynosi 25 kropli