facebook-track

EUROPEJSKIE NORMY
OSOBISTEJ OCHRONY OCZU

Na podstawie dyrektywy 89/686/EWG, Środki Ochrony Indywidualnej (ŚOI) oznaczają każdy sprzęt przeznaczony do noszenia lub trzymania przez osobę w celu ochrony przed jednym lub kilkoma zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa, a także wszelkie akcesoria lub zespół zaprojektowany jako element wyposażenia ochrony osobistej.
Jednym z podstawowych środków ochrony indywidualnej są właśnie okulary ochronne, które zabezpieczają nasze oczy przed możliwymi urazami oraz zapewniają nam odpowiedni komfort widzenia. Różne materiały i technologie wykorzystywane do produkcji soczewek w okularach ochronnych, gogli czy osłon, różnią się w zależności od tego jakie zagrożenie może towarzyszyć nam podczas pracy.

KATEGORIA I

KATEGORIA II

KATEGORIA III

ŚOI o prostej konstrukcji, mające na celu ochronę jednostki przed minimalnymi zagrożeniami, których stopniowe skutki mogą być odczuwalne na czas i bez trwałych konsekwencji dla użytkownika, który jest w stanie zrozumieć skuteczność ochrony zapewnianej przez ŚOI.

ŚOI, które nie należą do pozostałych dwóch kategorii.

ŚOI o złożonej konstrukcji przeznaczone do ochrony przed śmiertelnym niebezpieczeństwem lub niebezpieczeństwami, które mogą poważnie i nieodwracalnie zaszkodzić zdrowiu użytkownika. W tej kategorii zgrupowane są te ŚOI przeznaczone do ochrony przed zwarciowym łukiem elektrycznym.

OKULARY OCHRONNE

PRZYKŁAD OZNACZEŃ NA SOCZEWCE

2-3

U

1

FT

K N

numer skali

symbol producenta

klasa optyczna

odporność mechaniczna

dodatkowe oznaczenia

PRZYKŁAD OZNACZEŃ NA OPRAWCE

U

EN166

FT

symbol producenta

norma

przeznaczenie

odporność mechaniczna

wyrób skierowany do głowy o małym rozmiarze

numer skali

GOGLE OCHRONNE

PRZYKŁAD OZNACZEŃ NA SOCZEWCE

2-3

U

1

BT

9

K N

0068

numer skali

symbol producenta

klasa optyczna

odporność mechaniczna

przeznaczenie

dodatkowe oznaczenia

numer tylko dla ŚOI należących do Kat. III

PRZYKŁAD OZNACZEŃ NA OPRAWCE

U

EN166

3 4 5 9

BT

2C-1.2

0068

symbol producenta

norma

przeznaczenie

odporność mechaniczna

numer skali

numer tylko dla ŚOI należących do Kat. III

Środki Ochrony Indywidualnej należące do kategorii II i III powinny być testowane i certyfikowane przez oficjalnie uznaną przez Komisję Europejską jednostkę notyfikowaną. Certyfikacja produktów wykazujących zgodność z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu ŚOI (UE) 2016/425 może opierać się na następujących normach europejskich:

EN166

Ochrona indywidualna oczu. Wymagania.

EN175

Ochrona osobista. Środki ochrony oczu i twarzy stosowane podczas spawania i w procesach pokrewnych.

EN166 przywołuje dodatkowe normy, które dodatkowo określają wymagania w zależności od typologii ŚOI i obszarów ich zastosowania:

NUMER SKALI

NUMER KODU

NUMER ODCIENI I TYPOWE KOLORY SOCZEWEK

SERIA VLT

2

Promieniowanie ultrafioletowe

1.2

Promieniowanie ultrafioletowe

100% - 74,4%

2C

Promieniowanie ultrafioletowe z dobrym rozpoznawaniem kolorów

1.7

In/Out, żółte, przezroczyste lustrzane, UVR

58,1% - 43,2%

2.5

Brązowe, przydymione

29,1% - 18,8%

3.1

G15, przydymione lustrzane

17,8% - 8,0%

4

Promieniowanie podczerwone

3,4,5...11

Spawalnicze

100% - 74,4%

5

Filtr przeciwsłoneczny bez specyfikacji na podczerwień

6

Filtr przeciwsłoneczny ze specyfikacją na podczerwień

ODPORNOŚĆ MECHANICZNA (OCHRONA PRZED CZĄSTECZKAMI O DUŻEJ PRĘDKOŚCI)

SYMBOL

POZIOM UDERZENIA

PRĘDKOŚĆ

ŚREDNICA

WAGA

OKULARY

GOGLE

OSŁONY

A (T)

wysoka energia uderzenia

190m/s

6mm

0,86g

B (T)

średnia energia uderzenia

120m/s

F (T)

niska energia uderzenia

45m/s

S

zwiększona wytrzymałość

5,1m/s

22mm

0,43g

Jeśli po literze uderzenia (F, B lub A) następuje litera T, okulary chronią przed uderzeniami w ekstremalnych temperaturach (-5°/+55°C)

KLASA OPTYCZNA

OZNACZENIE

SFERYCZNE
ODKSZTAŁCENIE OBRAZU

ASTYGMATYCZNE
ODKSZTAŁCENIE OBRAZU

PRYZMATYCZNE ODKSZTAŁCENIE OBRAZU

POZIOMO NA ZEWNĄTRZ

POZIOMO DO WEWNĄTRZ

PIONOWO

1

±0,06

0.06

0,75

0,25

0,25

2

±0,12

0.12

1,00

0,25

0,25

3

+0,12 / -0,25

0.25

1,00

0,25

0,25

Klasa optyczna 1 - przeznaczona do ciągłego stosowania podczas pracy o szczególnie wysokich wymaganiach względem widoczności
Klasa optyczna 2 - przeznaczona do stosowania z przerwami w pracy o zwykłych wymaganiach względem widoczności
Klasa optyczna 3 - przeznaczona do sporadycznego stosowania w pracach, w których nie ma specjalnych wymagań względem widoczności

WYMAGANIA OPCJONALNE (DODATKOWE OZNACZENIA NA SOCZEWKACH, WIZJERACH I OKULARACH)

SYMBOL

ZNACZENIE

8

symbol ochrony przed zwarciem łukiem elektrycznym

9

symbol ochrony przed stopionymi metalami i gorącymi ciałami stałymi

K

odporność na uszkodzenia powierzchni przez drobne cząstki

N

odporność na zaparowanie okularów

T

ochrona przed cząsteczkami o dużej prędkości w ekstremalnych temperaturach (-5°/+55° C)

H

oprawka odpowiednia dla małej głowy

R

zwiększony współczynnik odbicia w podczerwieni

symbol zastępczego okularu

POLA ZASTOSOWANIA (DODATKOWE OZNACZENIA, KTÓRE MOŻNA ZNALEŹĆ NA OPRAWCE)

SYMBOL

PRZEZNACZENIE

OPIS ZAKRESU ZASTOSOWANIA

OKULARY

GOGLE

OSŁONY

brak

podstawowe zastosowanie

nieokreślone zagrożenia mechaniczne oraz zagrożenia wynikające z promieniowania ultrafioletowego, widzialnego, podczerwonego i słonecznego

3

płyny

ciecze (kropelki lub rozpryski)

4

duże cząsteczki pyłu

pył o wielkości cząstek > 5 μm

5

gaz i drobne cząstki pyłu

gazy, opary, aerozole, dym i pył o wielkości cząstek < 5 μm

8

łuk elektryczny zwarciowy

łuk elektryczny spowodowany zwarciem w sprzęcie elektrycznym

9

stopione metale i gorące ciała stałe

rozpryski stopionych metali i przenikanie gorących ciał stałych