facebook-track

Okulary o zwiększonej
powierzchni szybek ochronnych

nieoczywisty podział na który warto zwrócić uwagę

Okulary o zwiększonej
powierzchni szybek ochronnych

nieoczywisty podział na który warto zwrócić uwagę

Klasyfikacja okularów ochronnych

Temat klasyfikowania okularów ochronnych został ujęty w wielu normach. Najważniejsze z nich to normy EN166 i EN170. To z tych norm głownie wynika podział okularów ochronnych pod kątem odporności na zarysowania, zaparowanie, uderzenia, promieniowania UV czy też klasę optyczną. Różnorodność zastosowań oraz potrzeb użytkowników powoduje jednak, że są cechy okularów ważne dla osób z nich korzystających, które bezpośrednio są nie możliwe do wyodrębnienia na podstawie paramentów zdefiniowanych w normach.

EN 166

Ochrona indywidualna oczu. Wymagania.

Norma formułuje szereg parametrów charakteryzujących możliwość zastosowania filtrów i oprawek. Norma wykorzystywana jest dla wszystkich typów ochron indywidualnych oczu, które znajdują zastosowanie do ochrony przed zagrożeniami, mogącymi wystąpić między innymi w laboratoriach czy przemyśle. Norma nie ma zastosowania w przypadku, gdy istnieją specyficzne normy pod warunkiem, że odwołują się one do tej normy. Ochrony oczu zaopatrzone w szkła korekcyjne nie są wyłączone z zakresu użytkowania.

EN 170

Ochrona indywidualna oczu. Filtry chroniące przed nadfioletem. Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie.

Norma określa sposób oznaczania i identyfikacji oraz wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania filtrów chroniących przed promieniowaniem nadfioletowym. W normie zostały również opisane wskazówki dotyczące wyboru i użytkowania.

Znaczenie
powierzchni szybek
ochronnych w przypadku
minimalnego ryzyka

Jedną z takich cech jest powierzchnia szybek ochronnych. Cecha ta nie wszędzie będzie mieć takie samo znaczenie dla użytkownika. Są miejsca, gdzie mamy do czynienia z tylko minimalnym ryzykiem a obowiązek stosowania okularów ochronnych wynika tak naprawdę z wewnętrznych przepisów zakładowych. Wtedy dobiera się okulary ochronne głownie pod kątem komfortu. Największe znaczenie w tym przypadku lekkość konstrukcji , silikonowy nosek a nawet akcesoria w postaci sznureczka dołączonego do okularów. Powierzchnia szybek musi oczywiście spełniać wymagania norm pod kątem ochrony przed ryzykiem odprysków , ale nie ma już takiego znaczenia. Tak naprawdę im mniejsza i bardziej oddalana od oczu , tym komfort pracy będzie wydawał się większy.

573.03.05.00

568.01.00.00

513.01.00.00

546.03.45.00

506u.03.00.00

5x1z.03.00.00

Znaczenie powierzchni
szybek ochronnych w przypadku
zwiększonego ryzyka

Są czynności które wymagają ochrony oczu o większym zakresie. Będą to na pewną wszelkiego rodzaju prace gdzie mamy do czynienia w dużą ilością odprysków, które mogą spowodować ryzyko powstania urazu. Przykładem takich prac będą prace szlifierskie. Nie tylko intensywność odprysków może powodować konieczność stosowania okularów o większym zakresie ochrony. Są miejsca, gdzie ryzyko dalej jest minimalne, ale za to rodzaj potencjalnych odprysków może determinować konieczność podwyższenia poziomu ochrony. Przykładem takich czynności będą prace z opakowaniami szklanymi, których ryzyko stłuczenia można doprowadzić do istotnych obrażeń. Oczywiście dalej mówimy o ochronie przed ryzykiem, gdzie dedykowanym ŚOI będą okulary ochronne, a nie gogle.

Znaczenie powierzchni
szybek ochronnych w przypadku
zwiększonego ryzyka

Są czynności które wymagają ochrony oczu o większym zakresie. Będą to na pewną wszelkiego rodzaju prace gdzie mamy do czynienia w dużą ilością odprysków, które mogą spowodować ryzyko powstania urazu. Przykładem takich prac będą prace szlifierskie. Nie tylko intensywność odprysków może powodować konieczność stosowania okularów o większym zakresie ochrony. Są miejsca, gdzie ryzyko dalej jest minimalne, ale za to rodzaj potencjalnych odprysków może determinować konieczność podwyższenia poziomu ochrony. Przykładem takich czynności będą prace z opakowaniami szklanymi, których ryzyko stłuczenia można doprowadzić do istotnych obrażeń. Oczywiście dalej mówimy o ochronie przed ryzykiem, gdzie dedykowanym ŚOI będą okulary ochronne, a nie gogle.

546.03.45.00

506u.03.00.00

5x1z.03.00.00

W obu przypadkach, wymagania w stosunku do okularów będą te same, mają w większym stopniu zabezpieczać okolice oczu niż standardowe okulary ochronne. Powierzchnia szybek ochronnych powinna być nie tylko większa, ale również bardziej przylegająca. Najlepiej aby takie okulary miały panoramiczny kształt i tym samym utrzymywały jednakową odległość szybek ochronnych od twarzy, nie ograniczając pola widzenia.

Niestandardowe sposoby
uzyskania dodatkowej ochrony
przed odpryskami

W przypadku omówionego zwieszonego ryzyka odprysków, istnieją sposoby uzyskania dodatkowej ochrony, bez konieczności „przeskoku” na gogle ochronne. Jeżeli zwiększone ryzyko odprysków będzie dotyczyło dużej intensywności w połączenie różnymi kierunkami tych odprysków, można przy doborze okularów ochronnych zdecydować się na okulary z opcjonalnym bądź stałym uszczelnieniem. Dalej stosowane ŚOI będą bardziej komfortowe od standardowych gogli ochronnych.

506ug.03.00.00

5x9e.03.00.00

625.03.00.00


Przy doborze najodpowiedniejszych okularów ochronnych, istnieje konieczność uwzględnia konkretnie wykonywanych czynności. To właśnie stopień natężenia odprysków oraz ich rodzaj, powinien decydować, jaki konkretnie model będzie najodpowiedniejszy pod kątem kompromisu pomiędzy komfortem użytkowania a bezpieczeństwem.