Monotonia pracy

monotonia w pracy

Monotonia pracy to czynnik wpływający na obciążenie psychiczne. Oznacza stan znużenia, zniechęcenia który odczuwa człowiek w określonych warunkach działalności zawodowej.  Istotne parametry wysiłku psychicznego;(złożoność, zmienność w czasie, powtarzalność, ważność, dokładność, szybkość przebiegu danego zjawiska. Dyrektywa 93/104/WE dotycząca organizacji czasu pracy, […]