PNOMEX

Wewnętrzna rękawica ochrony termicznej

Opis

Rękawica do stosowania jako: wewnętrzna rękawica ochrony termicznej.

KATEGORIA II

4 1 1 X X