Bezpieczeństwo na budowie – inwestycja, która procentuje

Kontrole w zakresie bezpieczeństwa pracy wykazują, że branżą w której odnotowuje się bardzo dużą o ile nie największą ilość wypadków jest budownictwo. Często okazuje się, że przepisy BHP nie są przestrzegane w wystarczającym zakresie. Pracownicy pracujący na wysokościach, którzy nie są zabezpieczeni przed upadkiem ponoszą najwyższy poziom ryzyka zawodowego. Podobnie jest z osobami zajmującymi się ociepleniem budynków w szczególności w obecnym okresie jesienno-zimowym. Prace prowadzone z prowizorycznych rusztowań znacznie podwyższają ryzyko urazu. Co więcej, pracownicy często nie posiadają odpowiednich środków ochrony indywidualnej przez co ryzyko wypadków i urazów zwiększa się.

Wśród najczęstszych przyczyn wypadków w sektorze budownictwa wyróżnia się:

* brak środków ochrony indywidualnej;
* lekceważenie zagrożenia przez poszkodowanego;
* nieznajomość zagrożenia przez poszkodowanego;
* brak nadzoru;
* zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem;

Do najczęstszych nieprawidłowości z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy należą:

* brak ochron zbiorowych chroniących przed upadkiem z wysokości;
* niestosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej;
* nieprawidłowo wykonane rusztowania;
* brak zabezpieczenia i oznakowania stref niebezpiecznych;
* nieprawidłowo wykonane i zabezpieczone wykopy;

Negatywnymi i niestety częstymi zjawiskami są: brak nadzoru na przestrzeganiem przepisów BHP, niskim poziom wiedzy z zakresu BHP oraz niewłaściwy system szkoleń. Ponadto niewłaściwa organizacja pracy oraz narzucanie wykonawcom bardzo krótkich, a nawet nierealnych terminów na wykonanie pracy dodatkowo pogarsza sytuację.
Grupą najbardziej narażoną na niebezpieczeństwa są osoby nowo zatrudnione i pracujące nie dłużej niż 1 rok. Ta grupa stanowi ponad 30% ogółu poszkodowanych, a źródła wysokiego odsetka wypadkowości należy doszukiwać się w braku właściwego przygotowania zawodowego, przejścia niewłaściwego szkolenia z zakresu BHP, dopuszczenia się wykonywania prac niebezpiecznych oraz pozostawania bez nadzoru podczas wykonywanych robót.

Zdecydowaną większość wypadków można byłoby uniknąć poprzez zastosowanie się do kilku podstawowych zasad:

* pracownicy wykonujący pracę na wysokościach powinni być odpowiednio zabezpieczeni przed upadkiem (np. ubranie szelek bezpieczeństwa);
* miejsce budowy musi być oznaczone w sposób widoczny oraz zabezpieczone przed wejściem niepowołanych osób;
* każdy pracownik powinien nosić środki ochrony indywidualnej dobrane w zależności od rodzaju i stopnia zagrożeniał
* każdy z pracowników musi przejść szkolenie BHP zapoznające go z niebezpiecznymi warunkami pracy i sposobem zachowania się w razie zagrożenia;
* rusztowanie muszą być odpowiednio rozłożone, przymocowane i stabilne, natomiast wykopy zabezpieczone balustradami zabezpieczającymi przed wpadnięciem;
* nadzór powinien być sprawowany nad każdym pracownikiem.

Aby uniknąć wypadków, warto wprowadzić kilka dobrych praktyk w życie. Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie należytej i wystarczającej oceny ryzyka zawodowego. Należy zapewnić ograniczenie zagrożeń pracowników oraz osób które mogą znaleźć się w pobliżu np. przechodniów. Następnym krokiem jest oszacowanie istniejącego ryzyka zawodowego z uwzględnieniem dostępnych środków ochronnych. Środki ochrony indywidualnej powinny być dostosowane do wszystkich norm uwzględniając zagrożenia na danym stanowisku. Jeżeli nawsuwają Ci się jakiekolwiek pytania związane z doborem odpowiednich środków ochrony skontaktuj się z jednym z naszych specjalistów – z pewnością odpowie na wszystkie Twoje pytania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close